info@raghi.ir 071-37390852

«الْجَبّارُ». یکی از اسمهای پروردگار «جبّار» است. «جبّار» از دو ماده می‌تواند باشد (مفسّرین هم گفته‌اند): یکی از مادّه «جبران». در این صورت «جبّار» یعنی آن که‏ کم و کسرهایی را که پیدا می‌شود جبران می‌کند.

(استاد مطهری/آشنایی با قرآن، ج ٧)

نوشتن دیدگاه