info@raghi.ir 071-36473757
دوره تربیت مربی

مدرسه مطالعاتی فارا با همکاری بنیاد شهید مطهری جهت بهبود و پیشرفت روند دوره های آموزشی خود اقدام به برگزاری دومین دوره تربیت مربی آثار استاد مطهری ویژه خواهران و برادران در سال ۹۵ نموده است. هدف از برگزاری دوره، انتخاب افراد توانمند در سطوح مختلف جهت تدریس، پژوهش و حلقه های مباحثاتی می باشد.

اهداف کلی

۱. تعمیق مبانی جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی برای جوانان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ایجاد آمادگی در جوانان برای حضور در محیط فتنه آلود آخرالزمان ۳. ایجاد یک نظام واحد فکری و ارائه ی چارچوب از اندیشه ی اسلامی با توجه به ویژگی های آثار شهید مطهری از قبیل داشتن عمق فکری و فلسفی و در عین حال زبان ساده و قابل استفاده برای همه با توجه به کاربردی بودن آثار ایشان و۴. آموزش اندیشه جویان جهت انجام امور فکری، اجرایی و فرهنگی

اهداف جزئی:  ۱. ترویج و احیای تفکر شهید مطهری (ره) در بین قشر جوان جامعه به ویژه دانشجویان ۲.  تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت تبلیغ و ترویج اندیشه های اسلامی با محوریت آثار شهید مطهری(ره) ۳. تربیت نیروهای فکری فرهنگی ۴. آشنایی با مبانی اولیه مسائل اسلامی و جمهوری اسلامی ۵. پاسخ دهی به شبهات روز بدون پاسخ اقشار جامعه، توسط پرورش یافتگان این دوره ۶. گسترش و تعمیق روحیه کتابخوانی

گروه هدف:

مربیان مدرسه مطالعاتی فارا و گروه معارف

گستره فعالیت:

دانشگاه علوم پزشکی

سایر دانشگا ه ها

 

محتوای آموزشی:

کلیه دروس بر اساس آثار استاد مطهری یا منابع مرتبط با آثار ارائه می گردد. مجموعه آثار شهید مطهری(ره)، خلق یک نظام واحد فکری و ارائه ی چارچوب مشخصی از اندیشه ی اسلامی است. در نگاه نخست به این مجموعه، این طور به نظر می رسد که ایشان به موضوعات مختلف و پراکنده، که در مقاطع مختلف زمانی و مناسبت ها و پیشامدها مطرح می شده اند ، پرداخته است. موضوعاتی همچون آزادی، حقوق زن، ایرانیّت و اسلامیّت، هجرت و جهاد، حماسه ی حسینی، مهدویّت، عدل، جاذبه و دافعه و… . اما در نگاهی عمیق و جامع تر، درمی یابیم که هر چند ایشان نیازهای جامعه را در مقاطع مختلف مورد توجه قرار داده، ولی آثار ایشان از آنجا که همگی از یک منبع و تفکّر اصیل اسلامی نشأت گرفته است، مجموعه ی منسجم و منظمی را تشکیل می دهد که چونان درختی تناور، دارای اصول و فروع و شاخ و برگ و میوه است. با این توضیح می توان ادّعا کرد که مجموعه ی آثار شهید مطهری(ره) به منزله ی موضوع واحدی است که اگر کسی به مطالعه کامل و دقیق آن بپردازد، او نیز دارای نظام فکری شده و می آموزد چگونه مباحث جدید جامعه را با این تفکّر مواجهه نماید و جواب لازم را دریابد. به همین منظور برخی از کتب به صورت منابع اصلی دوره و برخی دیگر به صورت طرح مطالعاتی- مباحثاتی ارائه می گردد.

 

جدول منابع آموزشی دوره

ردیف سرفصل آموزشی منابع آموزشی منابع مطالعاتی-مباحثاتی
۱ شناخت شناسی

۱.       شناخت حضوری و شناخت حصولی

۲.       شناخت حسی و شناخت تجربی

۳.       شناخت عقلی و فلسفی

۴.      شناخت شهودی و وحیانی

 

 

۱-اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد ۱و۲(

۲-حاصل عمر (دکتر عبدالله نصری) جلد(۱) فصل ۴و۵

۳-مجموعه آثار جلد (۹ (از بحث وجود ذهنی تا پایان بحث معقولات

۴-مجموعه آثار جلد( ۱۰( مبحث شناخت

۵-مساله شناخت

 

۲ روش شناسی

۱.       روش شناخت در حوزه عقاید (روش اهل حدیث،روش متکلمین،روش فلاسفه و روش عرفا)

۲.      روش شناخت در حوزه احکام و اخلاق (روش مذاهب اهل سنت،روش شیعه اخباری و اصولی)

۱-اصول فلسفه جلد(۵(مقدمه

۲-آشنایی با علوم اسلامی جلد (۱(روشهای فکری اسلامی

۳-مبانی و نو آوریهای فقهی شهید مطهری(حسینی مومن زاده) ص۴۷ الی ۲۲۰

۴-عدل الهی(مقدمه)

۵-مساله حجاب (حجاب در قرآن)

 

۳ خداشناسی

۱.       براهین اثبات وجود خدا

۲.       شناخت صفات خدا

۳.     شناخت فعل و نظام خلقت خدا

 

منابع فلسفه دین و خدا شناسی:

۱-انسان و ایمان

۲-فطرت (از بحث مبنا و منشا مذهب تا آخر کتاب)

۳-علل گرایش به مادیگری

۴-اصول فلسفه جلد (۵)

۵-مجموعه آثار جلد( ۸ (الهیات شفا

۶-مقالات فلسفی (مقالات خداشناسی)

۷-توحید

 

۴ انسان شناسی

ü      فطرت

ü      روح

ü      جدال درونی انسان

فرجام انسان

منابع انسان شناسی

۱-فطرت

۲-انسان در قرآن

۳-مقالات فلسفی (اصالت روح و تجرد نفس)

۴-فلسفه اخلاق

۵-مجموعه آثار جلد (۷(ص۵۷ الی ۱۰۹

۶-نظام حقوق زن بخش ۵و۷

۷-جامعه و تاریخ

۵ حق و تکلیف شناسی

۱.       فلسفه حق و تکلیف

۲.       حقوق بشر و عدالت

۳.       انسان و تکلیف و آزادی

۴.       نظام حقوق و تکالیف در اسلام

۱-بیست گفتار (پنج گفتار اول)

۲-آزادی از دیدگاه شهید مطهری (انتشارات صدرا)

۳-جهاد

۴-فلسفه تاریخ جلد (۴( مبحث فطرت

۵-نظام حقوق زن

۶-بردگی در اسلام

۷-نظام اقتصادی اسلام

آشنایی با قرآن (مباحث حقوق بشر و آزادی)

۸-اخلاق جنسی

۹-اسلام و نیازهای زمان (مبحث حق و تکلیف)

 

۶ راهنما شناسی:

 

۱- وحی و نبوت

۲-نبوت

۳-خاتمیت

۴-پیامبر امی

۵-امامت و رهبری

۶-سیری در سیره نبوی

۷-سیری در سیره ائمه اطهار

 

۷ فرجام شناسی:

 

۱-زندگی جاوید

۲-معاد

۳-عدل الهی (سه بخش آخر)

۴-آشنایی با قرآن (مباحث حشر و معاد)

 

 

 

آیین نامه آموزشی

مدت برگزاری دوره، ۸ ماه می باشد.

دوره در دو بخش علمی و مهارتی ارائه می شود.

بخش علمی، شامل ارائه نظام فکری شهید مطهری در قالب ۷ موضوع می باشد و در بخش مهارتی با مهارت های روش تدریس و کلاسداری، شیوه پاسخگویی به شبهات روز، مخاطب شناسی و… آشنا می شوند.

یک جلسه کارگاهی جهت آموزش روش مطالعه و مباحثه و آشنایی با دوره به عنوان پیش ترم برگزار می گردد.

در این دوره تمام دروس به صورت حضوری ارائه می شود و حضور مربیان الزامی است.

دوره به صورت یک روز در هفته با مدت زمان ۶ ساعت (۳جلسه ۹۰ دقیقه ای) برگزار می گردد.

مربیان می توانند سرفصل دروس، برنامه کلاسی و جزئیات دوره را در سایت مرکز دریافت یا با مراجعه به واحد آموزش تهیه نمایند.

حضور و غیاب:

حضور مربی در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است تعداد جلسات مجاز غیبت ۳ جلسه می باشد و غیبت های کلاسی کسر نمره درپی دارد

بیست دقیقه تأخیر در هر کلاس به منزله یک جلسه غیبت در همان درس می باشد.

انتخاب واحد:

مربیان گرامی بر طبق جدول برنامه آموزشی و زمانبندی که تعریف شده است، انتخاب واحد می نمایند

در طول دوره مربیان گرامی چهل و دو واحد درسی اخذ می نمایند.

روش تدریس:

روش تدریس در دوره به سبک تدریسی – مباحثه ای صورت می پذیرد.

در این روش، مربیان در کلاس مشارکت پویا دارند به همین منظور مربی موظف است قبل از حضور در کلاس، پیش مطالعه داشته و با محتوای درس جدید به طورکامل آشنا باشد تا بتواند حین تدریس به بحث علمی بپردازد.

ارزیابی علمی:

سطح علمی مربی بر اساس حضور در کلاس، آزمون های کلاسی، خلاصه نویسی، فعالیت های کلاسی، پژوهش و مطالعه و مباجثه به صورت امتیازی ارزیابی می شود.

شرکت در حلقه مباحثاتی جهت مربیان الزامی می باشد

جلسات مباحثه با حضور اساتید منتخب مرکز برگزار می شود.

تعداد جلسات حلقه های مباحثاتی ۶ جلسه جهت هر سرفصل می باشد.

حداقل سطح قبولی در هر درس، امتیاز ۱۰۰ می باشد.

ارزیابی مهارتی:

مربی موظف است در پایان آموزشی دوره مهارتی در آزمون عملی که مرکز تعیین می کند، شرکت نماید.

 

انصراف از تحصیل:

در صورت انصراف از دوره، مربی موظف است هزینه کامل دوره را پرداخت نماید.

پایان دوره:

در پایان دوره به مربیان محترمی که دوره را با امتیاز قابل قبول گذرانده اند، مدرک مربی گری جهت تدریس اعطاء می گردد.