info@raghi.ir 071-37390852
دپارتمان مشاوره و روانشناسی اسلامی

در این دپارتمان در صدد ارتقای سطح آگاهی خانواده ها بوده و آموزه های صحیح علمی و دینی را در قالب های صحیح مورد پژوهش و آموزش قرار می دهد.