info@raghi.ir 071-37390852
دپارتمان کتاب و کتابخوانی

این دپارتمان با رویکردی نوین در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی با توزیع کتابهای ناب با موضوع ها و عناوین متعد، از جمله خانواده، تربیت فرزند، کودک، روانشناسی، و … جهت تمامی اقشار جامعه به فعالیت می پردازد.