info@raghi.ir 071-37390852
سلسله کارگاه های اندیشه ورزی

کارگاه خانواده از دیدگاه قرآن با موضوع روابط زوجین می باشد.

این دوره ضمن خدمت ویژه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان فارس ومراکز مرتبط است.

سومین جلسه کارگاه ضمن خدمت ویژه کارمندان علوم پزشکی استان فارس با موضوع روابط زوجین از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ با حضور آقای دکتر یزدانی به صورت آنلاین در تاریخ پنجش شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

در جلسه سوم کارگاه روابط زوجین به بخش دوم همانندی زن و شوهر برای یکدیگر پرداخته شد.

و دیگر اثرات لباس بیان شد
۱_پوشش دادن عیوب و کم وکاستی ها، اسرارها،و هرآنچه باعت شرمیاری می شود.
۲_نقش حفظ و صیانت(در برابر بی حیایی و بی عفتی)
۳_به آرامش رسیدن و محدود شدن اما نه محدودشدن درمقابل ضد ارزشها چرا که لباس هم انسان را محدود میکند اما مواظبت هم می‌کند.

از دیگر موارد پرداخته شددر کارگاه که مایه آرامش در زندگی میباشد و زوجین باید رعایت کنند شامل:

۱_هرچیزی را نگفتن
۲_هرچیزی را ندیدن
۳_هرچیزی را نشنیدن
۴_هرچیزی را نپرسیدن

ودر ادامه کارگاه پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مطرح شده پرداخته شد.

نوشتن دیدگاه