info@raghi.ir 071-37390852

راقی نیوز (آخرین اخبار و گزارشات موسسه راقی)

جلسه گفتگوی قرآنی دکتر یزدانی

امروز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ در موسسه فرهنگی پژوهشی راقی ادامه روند برگزاری کلاس های پرورش فرهنگی  برگزار شد. دکتر یزدانی کلاس امروز را در دو اصل بیان نمود که مورد اول خانواده از دیدگاه قرآن با محوریت دوره تربیت فرزند (آزادی و مسئولیت‌ پذیری فرزند) و همچنین دوره روابط زوجین بر اساس ایجاد سیستم های ایمنی بخش در بنای زندگی با موضوعاتی همچون همکاری و مشارکت در انجام امور به ویژه امور منزل و کنترل خشم و عصبیت، بررسی شدند. ضمنا مکان برگزاری کلاس خانواده از دیدگاه قرآن و دوره روابط زوجین در ساختمان الماس بود.

نوشتن دیدگاه