info@raghi.ir 071-37390852
نویسنده: raghi_admin
آشنایی چند هفته از این ارتباط و آشنایی می‌گذشت ولی چیز زیادی بیشتر از تصورات قبلم، دستگیرم نشده بود. به وضوح افزایش علاقه و وابستگی او به خودم را می‌توانستم احساس کنم این در حالی بود که تصور من نسبت به او، از دختری محکم و با وقار به دختری کم رو، غیر اجتماعی و